Scouterna

Uppdaterad information kring scoutkåren och Covid-19, 2020-04-01


Här kommer uppdaterad information kring vår scoutkårs verksamhet kopplat till Corona.

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng fortsätter, som övrig scoutverksamhet i Sverige att ha verksamhet på patrull- och avdelningsnivå. Vi ser ett värde i att upprätthålla verksamheten för barn och unga, särskilt nu i dessa speciella tider. Läs gärna mer på http://www.scout.se/2020/03/17/anna-karin-hennig-nu-behovs-vi-scouter-2/ och http://www.scout.se/2020/03/27/folkhalsomyndigheten-traffas-garna-utomhus-och-tank-pa-risken/.

Vi undviker i möjligaste mån lekar och andra aktiviteter där scouterna har mycket fysisk kontakt med varandra. Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt. Sen tidigare gäller att ingen scout eller ledare får komma till något scoutmöte om det uppvisar något sjukdomssymptom.

Scouternas dag, då alla Stockholms scouter träffas, är i år inställd. Eventuellt kommer en online-tävling att genomföras. Vår kåravslutning den 7 juni kommer behöva genomföras på ett annat sätt än tidigare, med enskilda träffar för varje avdelning.

När det gäller aktiviteter där scouterna sover över (övernattningar och hajker) kommer varje avdelning att avgöra och då göra en särskild riskbedömning, enligt riktlinjer från Scouterna: http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/.

När det gäller sommarens läger, speciellt vårt läger på Vässarö i början av sommaren, är det i dagsläget mycket osäkert. Vi kan i dagsläget varken säga ja eller nej på frågan om lägren kommer att genomföras utan vi behöver avvakta den kommande händelseutvecklingen och rekommendationer från Scouterna och myndigheterna. Respektive avdelningsledare kommer lämna besked när vi vet mer.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänliga hälsningar
Kårordförande för scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng
Patrik "Moberg" Anelli
0705229253

Uppdaterad information kring scoutkåren och Covid-19, 2020-03-16


Vi har inom kårens styrelse diskuterat kring fortsatt verksamhet och beslutat att fortsätta med veckomöten på kårens olika avdelningar. Detta i enlighet med folkhälsomyndighetens besked om att det in nuläget inte finns anledning att avstå små regionala sammankomster. Planeringen för de övernattningar för kårens olika avdelningar till våren fortgår i nuläget oförändrat. Under rådande omständigheter kommer vi inte att delta i utbyte med andra kårer eller större arrangemang inom distriktet.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och om det kommer nya rekommendationer eller att förutsättningarna ändras kommer vi i scoutkåren att agera utifrån dem. Av hänsyn till alla i kåren vill vi att man är hemma vid förkylningssymtom eller hosta, detta gäller både scouter och ledare.

För övrig information kring detta hänvisas till https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Vänliga hälsningar
Kårordförande för scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng
Patrik "Moberg" Anelli
0705229253

 

Om oss

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har verksamhet i Vasastan och i Bredäng.

Vi är en del av Scouterna och Stockholms Scoutdistrikt

GVB på Facebook

Terminsprogrammet

VT-2020 Apr v. 16
lö–sö 18–19 Övernattning, Älgen
v. 17

[Mer]

Kontakt

Allmänna frågor:
info@gvb.nu

Om webb-platsen:
webmaster@gvb.nu