Terminsprogram HT-2017

Aug 2017
sö 13 KST (Kårstämma) (http://gvb.nu/kst17/)
on 16 Skolan börjar (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
fr–sö 18–20 Planeringshelg på Petters (http://gvb.nu/files/planeringshelg_ht2017.pdf)
sö 20 KS på Petters (http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html )
to 24 Skogsmännens första möte (http://gvb.nu/avdelningar/skm/)
ti 29 Waingungas första möte, Gnagarna hämtar nya medlemmar från Waingunga.
ti 29 AU-möte (kårens arbetsutskott)
on 30 Kvart i Gustafs första möte
Sep 2017
fr–sö 01–03 Hajk Skogsmännen (http://gvb.nu/avdelningar/skm/Hajkinbj_SKM_HT_17.pdf)
lö–sö 02–03 Gnagarledare sover i lokalen
sö 03 KS på Rehnsgatan (http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)
må 04 Gnagarnas första möte (http://gvb.nu/avdelningar/gnagarna/)
lö 09 Halvmaran (Kvart i Gustaf) (http://gvb.nu/aktuellt/halvmaran17.pdf)
må 11 Någon dag i v 37 AU-möte
fr–sö 15–17 Sagan om Tingen (Utmanare i Stockholmsregionen) (http://stockholm.scout.se/arrangemang/ting/)
lö–sö 16–17 HHISS (för Utmanare, Rover och Ledare) (http://sodertorn.scout.se/files/2014/10/Inbjudan-HHiSS.pdf)
fr 22 Älgen tränar inför Silverugglan i lokalen (http://gvb.nu/avdelningar/skm/Inbj_Silverugglan_2017.pdf)
lö–sö 23–24 Scouternas Natt (TOIS-arr för Rådspatruller och Utmanarlag), Lida, sista anm-dag 15 sept (http://stockholm.scout.se/arrangemang/scouternas-natt/)
Okt 2017
sö 01 KS på Rehnsgatan (http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html)
fr–sö 06–08 Lådan - inställd
lö 07 Scouternas Höstdag (TOIS-arr) (http://gvb.nu/aktuellt/hostdag2017.pdf)
må 09 Kårledningsträff (SSD-arr) (http://stockholm.scout.se/kalendarium/)
lö–sö 14–15 Öppet Hus på Scoutmuseet 10.00-14.00 (http://scouthistoria.ssf.scout.se/)
må 16 v42 AU
fr–sö 20–22 Gnagarna ÖV på Petters (http://gvb.nu/avdelningar/gnagarna/inbj_ov_okt_pet_2017.pdf)
lö 21 Skogsmännen - endagars aktivitet
sö 22 DST (Distriktsstämma - SSD-arr) i Stockholm (http://stockholm.scout.se/om-distriktet/distriktsstamma-2017/)
fr–sö 27–29 Snabbis övernattning på Torpet
sö–sö 29–05 Ris&Röj på Vässarö Distrikts arr (utmanare och Ledare) (http://vassaro.scout.se/arrangemang/ris-roj/)
må–sö 30–05 Höstlov (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/ )
Nov 2017
fr–sö 10–12 Kvart i Gustaf - Invigningshelg på Pettersberg (http://gvb.nu/aktuellt/KviG_OV_nov.pdf)
sö 12 KS på Rhensgatan (http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html )
to 16 TOIS Stormöte (http://stockholm.scout.se/om-distriktet/tois/tois-stormote/)
lö–sö 18–19 Arbetshelg på Pettersberg (http://gvb.nu/aktuellt/arbetshelght17.pdf)
lö–sö 18–19 Waingunga och Stingarna Övernattning. (http://gvb.nu/avdelningar/stingarna/inbj_ov_ht17_web.pdf)
lö–sö 18–19 ÖV Skogsmännen på Petters (http://gvb.nu/avdelningar/skm/ov_inbj_nov17.pdf)
fr–sö 24–26 Gnabbis (Gnagarna och Snabbis), ÖV på Översjön (http://gvb.nu/avdelningar/gnagarna/gna_ovinbj_nov17.pdf)
Dec 2017
sö 03 KS Rehnsgatan (http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html )
sö 03 1:a Advent Återinvigning av Gustav Vasa kyrka - vi fixar kyrkkaffet!. Läs mer i infoblad 3. (https://www.svenskakyrkan.se/gustafvasa/aterinvigning)
sö 03 Kåren behöver hjälp (http://gvb.nu/aktuellt/artikel.html?id=12895)
fr–sö 08–10 GAM på Pettersberg - JulÖV för Äventyrare från Adolf Fredrik, GVB och MW nu WV (Wallinum-Väpnarna) (http://gvb.nu/avdelningar/skm/GAM_2017.pdf)
fr–sö 15–17 Winerövernattning Petters för våra Utmanare (http://gvb.nu/avdelningar/nya_laget/Viner2017.pdf)
sö 17 Julavslutning i Bredäng i år! (http://gvb.nu/aktuellt/julavslutning2017.pdf)
sö 17 Julfefest för Ledare och Utmanare (http://www.gvb.nu/for_oss/julfest17/)
to 21 Skolorna slutar (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
sö–må 24–25 Julen med GVB: Midnattsmässa, Julvaka och Julotta (http://gvb.nu/aktuellt/Julenmed_GVB2017.pdf)
må 25 Julotta i Riddarholmskyrkan (SSD-arr) (http://stockholm.scout.se/arrangemang/julotta-i-riddarholmskyrkan/)
må 25 v 52 AU-möte
on–sö 27–31 E-kurs Jul (GVB) inbjudan 1 (http://gvb.nu/avdelningar/skm/E-18jul.pdf)
on–sö 27–31 E-kurs Jul GVB inbjudan 2 (http://gvb.nu/avdelningar/skm/)