Terminsprogram VT-2018

Jan 2018
on–sö 03–07 E-kurs nyår
on 10 Skolorna börjar (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
fr–sö 12–14 Planeringshelg på Petters
sö 14 KS på Petters (http://gvb.nu/for_oss/ks/index.html )
sö 28 Snåriga Skäggen (Utmanar och ledartävling) (http://stockholm.scout.se/kalendarium/action~agenda/page_offset~1/time_limit~1513011601/request_format~html/)
Feb 2018
må 26 Sportlov (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
   
   
   
Mar 2018
   
   
   
   
Apr 2018
ti–fr 03–06 Påsklov (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
lö 21 Scouternas Dag (http://stockholm.scout.se/arrangemang/scouternas-dag-2/)
   
   
Maj 2018
fr 11 Lov (Kr.h.f.-helgen) (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
   
   
   
Jun 2018
fr 08 Skolorna slutar (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)
   
   
   
Jul 2018
   
   
   
   
Aug 2018
må 20 Skolorna börjar (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Terminer-och-lov1/)