Scouterna

Viktiga e-postadresser

Ledarteam och avdelningar

Kårfunktioner

AU
Ko, vKo och Ksekr
Info GVB
AU, kassör och Pliiiggis
Infobladet
Peter och Pliiiggis
KS
Medlemmar i kårstyrelsen
Valberedningen
Kårens aktuella valberedning

Avdelningar

Spårarledarna
Alla ledare på  spårar-/msc-avd
Stingarna, ledare
Ledarna på spårar-/msc-avd Stingarna
Waingunga, ledare
Ledarna på spårar-/msc-avd Waingunga
Upptäckarledarna
Alla ledare på  upptäckar-/jsc-avd 
Snabbfötterna, ledare
Ledarna på  upptäckar-/jsc-avd Snabbfötterna
Gnagarna, ledare
Ledarna på upptäckar-/jsc-avd Gnagarna
Äventyrarledarna
Alla ledare på äventyrar-/psc-avd
Rovfåglarna, ledare
Ledarna på äventyrar-/psc-avd Rovfåglarna
Skogsmännen, ledare
Ledarna på äventyrar-/psc-avd Skogsmännen
Utmanarledarna
Ledare på utmanar-/ssc-laget Kvart i Gustaf

Några kårfunktionärer

Kårordförande
Ko
vKo
Alla vKo
Kårsekreterare
Ksekr
Kårkassör
Kkass
Kul
Kårutbildare
Medlemsregistrerare
Pliiiggis t.v.
Bokning av Pettersberg
Pliiiggis t.v.
Gårdsfogde Pettersberg
Alexander O, Robin E, Natalie R och Fredrik J
Lokalfogde Bredäng
Folke Bergstrand
Webmaster
Björne, Harald, Peter, Robin & Pliiiggis

Hela kårfunktionärslistan

Hittar du i Ledarmatrikeln

 

Om oss

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng är en av Sveriges äldsta scoutkårer, bildad 1924, med verksamhet i Vasastan och i Bredäng.

Vi är en del av Scouterna och Stockholms Scoutdistrikt (SSD). SSD:s arkivsida med bl.a. resultat från våra distriktstävlingar och många bilder.

GVB på Facebook | E-kursen

Senast i E-loggan

Tack för det, Peter Pliiiggis, 2015-01-09 18:17

Kontakt

Allmänna frågor:
info@gvb.nu

Om webb-platsen:
webmaster@gvb.nu

Sidan uppdaterades den 15 augusti 2016