Extra kårstämma 22 maj

10 maj, 2024 av Peter Gustafsson

Datum: 2024-05-22 Tid: 18:30
Plats: Scouternas kansli Örnsberg, Instrumentvägen 19, entrékod 2244

Kårstyrelsen önskar kalla till en extra kårstämma för att besluta om lokalen Vanadis
budget för kommande renoveringar och investeringar.
Handlingarna finns på http://www.gvb.nu/kst24extra/